P O D Ě K O V Á N Í  

Na začátku bylo prosté přání – pomoci. Na konci pak skvělý pocit, že se myšlenku na uspořádání finanční sbírky pro autistického Míšu Němečka z Pardubic podařilo naplnit mírou vrchovatou. Ještě jednou si dovolujeme poděkovat všem, kdo přispěli. Vy všichni, kteří jste sledovali stránky https://minas-cz.webnode.cz/ víte, jak se nám dařilo. Pro vás ostatní si dovolíme ještě malou rekapitulaci.

     První příspěvky do sbírkové kasičky vložily na počátku dubna zákaznice v královéhradeckém kosmetickém salonu BABOR, kde po celých pět měsíců našla svoje stálé působiště. Posléze se připojili milovníci pejsků – nejdříve kamarádi a přátelé maminky malého Míši na cvičáku v Opatovicích nad Labem, posléze další.  Jejich jména nám zůstanou utajena, přispívali nezištně na nejrůznějších akcích pro pejskaře v Hradci Králové i Pardubicích (Voříškiáda, Máme rádi zvířata aj.).  A kasička se díky jejich dobrým srdcím pomalu plnila… Mezi dárci se objevil například herec a bývalý kaskadér Zdeněk Srstka. Opravdu velké poděkování patří všem dobrovolným kynologům z opatovického klubu, kteří se na těchto akcích prezentovali se svými čtyřnohými miláčky.

  

     O sbírce se začalo více mluvit a ukázalo se, že dobrých lidí, kteří chtějí pomoci je mezi námi docela dost. Jednou z nich byla tisková mluvčí královéhradecké policie Ivana Ježková, která oslovila policejní psovody.  Odprezentovala  Míšův příběh a muži zákona vybrali na dobrovolných příspěvcích peníze, které pokryly náklady na příměstský tábor se zaměřením na pohyb – nejvíce se děti proháněly po bezpečných cestách na kolečkových bruslích. Na dobrou věc přispívali i další. Poděkování patří také Ivaně Neumannové z privátního bankovnictví ČSOB. Společně se svými kolegy a kontaktům na Výbor dobré vůle Olgy Havlové a Konto Bariéry se šikovným bankéřům podařilo získat potřebné prostředky na pobytový tábor od Centra Terapie Autismu a také roční příspěvek na Míšova asistenta.

     Jednu ze závěrečných akcí jsme uspořádaly na přelomu června na golfovém turnaji na Roudničce. Akci kromě příspěvků zúčastněných golfistů podpořila Iveta Voňková a její květinářství, ale především společnost BABOR, respektive kosmetický salon Elišky Provazníkové. Majitelka královéhradeckého zastoupení BABORu, jež má domovské zázemí v německém Aachenu, připravila pro vítěze luxusní kosmetické dárky. A také tady se kasička dále plnila dobrovolnými příspěvky.

     

     Poslední červnový týden došlo na rozpečetění kasiček. Suma 9.409 korun nám vyrazila dech! Potřebných sedm a půl tisíce na tábor s pražskou společností APLA se nám podařilo získat. Společně s finančními příspěvky královéhradeckých policejních kynologů, klienty privátního bankovnictví ČSOB, výborem Dobré vůle Olgy Havlové a Kontem Bariéry jsme pro Míšu Němečka vybraly úžasných 34.259 Kč.  Z těchto peněz bude uhrazen na celý rok Míšův osobní asistent, finance posloužily k úhradě dvou letních dětských táborů a ty z kasičky APLA  pokryjí  jeho víkendové respitní pobyty. To vše pomůže mamince Ivaně Zapadlové při její výchově a rozvoji 11letého autisty Míši.

    Tímto článkem bychom se s Vámi všemi rády rozloučily, mnohokrát poděkovaly za podporu dobré věci a Vaši velkorysou přízeň nám oběma

 

S díky Eliška Provazníková a Naďa Kverková, 2. září 2014

   

Novinky

Pomáhat má smysl!

Za velkého zájmu a také krásného počasí se v Hradci Králové uskutečnil další ročník Voříškiády....
Celý článek